Skip links

ARMSTRONG Lounge

ARMSTRONG沙发系列最初是为了满足舒适的阅读椅的需求而设计的,它能够在公共的环境中被频繁使用。Haughton的设计成功地推出了包括单人位、2人位、3人位沙发、长椅和咖啡桌的全系列。

设计师: IMO

尺寸

单人无扶手椅: W782 mm x D800 mm x H710 mm, SH410 mm
2人位无扶手椅: W1482 mm x D800 mm x H710 mm, SH410 mm
3人位无扶手椅: W2182 mm x D800 mm x H710 mm, SH410 mm
单人沙发: W790 mm x D800 mm x H710 mm, SH410 mm
2人位沙发: W1490 mm x D800 mm x H710 mm, SH410 mm
3人位沙发: W2190 mm x D800 mm x H710 mm, SH410 mm